ADORNA
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1870
Byggested: Setaukelm, New York ,USA
Verft: D. B. Bayles
Endelig skjebne: Liverpool - Bay of Fundy i ballast. Havari, ankom lekk Lisboa 1898. Kondemnert 1898 /5. Solgt og repartert, norsk EUROPA 1898(?)

Share to