ALADDIN (eller ALLADDIN)
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1864
Byggested: Königsberg, Tyskland
Verft: L. Eggert
Ombygging: Ombygget 1873
Endelig skjebne: Kereri - Plymouth, splitved. Grunnstøtte og brakk i to under entering av dry Dock i Plymouth 1901 17/9

Share to