ALBATROS
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1850
Byggested: Tangen, Tvedestrand, Norge

Share to