EDDA (1854)

EDDA
ex tysk GARLAND
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger (omrigget til/fra bark?)
Byggeår: 1854
Byggested: St. John, New Brunswick, Canada
Verft: Mc Lachlan & Stackhouse
Endelig skjebne: Ørnskjøldsvik - London. Splitved. Havari. Ank. Høllen, lekk. Kondemnert 1905 /9.

Share to