FREDHEIM (1875)

FREDHEIM
ex tysk OCEAN
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1875
Byggested: Fünfhausen, Tyskland
Verft: Strenge & Sohn
Endelig skjebne: Sleepers. Strandet, vrak 23/6 1897 på reise fra Goole ved elva Hull (Yorkshire) til Knysna med en last bestående av 2500 tønner med Kreosot. Havarerte nord for Outer Obelisk Point, East Krysna Head, Sør Afrika.

Share to