UGLAND
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1858
Byggested: Vik, Grimstad, Norge
Verft: Uglands værft (Jens TellefsenUgland)
Ombygging: Forandret til bark
Endelig skjebne: Porsgrunn - Middlesbrough. Trelast. Lekk. Innkom Kleven ved Mandal 1903 /9. Kondemnert 1903 /10 i Mandal. Opphugget 1903 i Fredrikstad.

Share to