VIDAR
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1853
Byggested: Stavanger, Norge

Share to