Alden (1907 OHZZ)

Lastfartyget ss Alden ägdes av Firma Gustaf Erikson 1943 - 1948

Share to