Bonden (1891 OHYH)

Lastfartyget ss Bonden ägt av Firma Gustaf Erikson 1940 - 1942

Share to