SVALAN

Briggen Svalan konstruerades efter Fredrik Henrik af Chapmans så kallade relaxationsmetod. Enligt denna skulle akterskeppets diagonaler göras rätlinjiga mot stäven. Fartyget förfogade över tio kanoner: två sexpundskanoner och åtta tolvpundskarronader.

Share to