Polstjernan

4 mastade skonertskeppet Polstjernan ägdes av Gustaf Erikson 1924-1925.

Share to