• 4 mastade skonertskeppet Polstjernan ägdes av Gustaf Erikson 1924-1925.
    (Alla rättigheter reserverade)

Polstjernan

4 mastade skonertskeppet Polstjernan ägdes av Gustaf Erikson 1924-1925.

Share to