• Tvåkanoners övningsskepp byggt 1897 i trä på stålspant, med inredning för avdelningschefen. Tillsammans med systerskeppet Jarramas (1900) världens minsta örlogsfartyg med fregattrigg.
    (Public Domain-märke (PDM))

NAJADEN

Tvåkanoners övningsskepp byggt 1897 i trä på stålspant, med inredning för avdelningschefen. Tillsammans med systerskeppet Jarramas (1900) världens minsta örlogsfartyg med fregattrigg.

Share to