Midsommar – ett berg i Kållered med fantastisk utsikt och rik historia

Eivor Dahlberg och Thure Johansson beundrar utsikten från berget midsommarhelgen 1943. De hade förlovat sig på midsommarafton 1943. Bild: Kållereds Hembygdsförening

Berget Midsommar har ett roligt namn, en fantastisk utsikt och en rik historia. Härifrån fick oxar hämta brostenen som i dag finns vid näridrottsplatsen i Vommedal.

I Vommedals by ligger berget Midsommar. Nedanför åt öster ligger en gård som flyttades dit 1860 i samband med laga skiftet i Vommedals by. Gården flyttades från Vommedals by som låg vid nuvarande Olas väg.

Vommedal Östergård ”Skräddarns” är gårdens urgamla namn. Skräddaren levde i slutet av 1700-talet. Jordbrukarparet som fick flytta ut hette Carl Peter Andreasson född 1829 och hans hustru Maria.

Kållereds bussbolag startades

Erland Larsson i Kållereds Ramlistfabrik år 1984. Foto: Harry Moum

Ett barnbarn, Erik Carlsson, startade här Kållereds Bussbolag omkring år 1925. Bussgaraget låg i ladan. Flera av Eriks syskon byggde hus nedanför Midsommarberget. Vägen som ledde upp från Streteredsvägen fick namnet Midsommarvägen. Gårdshuset finns kvar men ladugården revs 2020.

Längs vägen ligger också Kållereds Ramlistfabrik som startade 1953 och finns inrymt i en ladugårdsbyggnad som tillhörde ”Börjes” Vommedal Östergård. Fabriken är en av Sveriges få som tillverkar tavel - och spegellister.

Fin utsikt från toppen av berget

Vy från Midsommarberget sommaren 2021. Till vänster Streteredsvägen, i mitten ses ”Skräddarns” boningshus, nu vitmålat. Till höger där de nya husen reses låg den så kallade domarringen. Foto: Annika Bjerrhede

Toppen av Midsommarberget bjuder på en vidsträckt utsikt. Man kan ana Lindome kyrka. På andra hållet ser man Kållereds kyrka. Här inväntade människor under många hundra år soluppgången på Midsommarnatten.

Från detta berg lär brostenen i Vommedal hämtats med oxar. Den blev en brosten över Hagabäcken. Den flyttades i mitten av 1800-talet. Nu finns stenen vid näridrottsplatsen i Vommedal. Stenen skulle ha varit ett stenlock till en hällkista.

På den västra sidan av berget finns idag fortfarande märkliga stenterrasser med oklar användning. Under berget längsmed Midsommarvägen fanns också en rund stensättning – många äldre Kålleredsbor kallade den för ”domarringen i Vommedal”. Men även den hade osäkert ursprung.

Helt förändrat i dag

Idag är allt helt förändrat – från en liten idyllisk väg med en gård och några villor och fin grönska har Midsommarvägens blivit totalt förändrad. Delar av berget är bortsprängt och på toppen av berget är det nu stup ner mot de nya husen. Alla stenar i den så kallade domarringen är helt borta. Stora nya hus dominerar gatan och de gamla villorna har fått se många nya grannhus växa upp. Alla träd och buskar är bortschaktade.

Ladugården till ”Skräddarns” där bussgaraget tidigare låg. Foto: Lars Erik Lindberg
Boningshuset till gården 1982. Foto: Lars Erik Lindberg
Johan Karlsson med hustru Maria och några av de äldsta barnen. Även Johans far, Carl Andreasson, som var med om utflyttningen 1860 sitter med. Foto: Kållereds hembygdsförening
Kållereds Ramlistfabrik 1984. Foto: Harry Moum

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to