main article image

Om Vitenparkens samlinger

Vitenparken er en omorganisering av Norsk landbruksmuseum. Vi har fortsatt landbruks- og vitenskapshistoriske samlinger. Vi forvalter samlingene våre og lager arrangement med ulike temaer innenfor landbrukshistorie.

Fra landbruksmuseum til Vitenparken

Hvordan har det norske landbruket utviklet seg? I 1984 gikk 22 landbruksorganisasjoner sammen og opprettet Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum. Nesten ti år senere, i 1997, åpnet museet dørene.

Norsk Landbruksmuseum er fra 2013 en del av Vitenparken Campus Ås. Fram til 2013 var Norsk Landbruksmuseum et nasjonalt museum for landbrukshistorie lokalisert til Ås og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det hadde som oppgave å drive bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling med sikte på å vise utviklingen av det norske landbruket i fortid og samtid.

Eldre husdyrraser

Museet arbeidet særlig med nyere norsk landbrukshistorie, blant annet for å øke forståelsen for landbrukets rolle i samfunnet. Bevaring av gamle husdyrraser var et av museets hovedsatsingsområder, blant annet gjennom sekretariatshold og prosjekter for Genressursutvalget for husdyr.

Meierimuseet

I 2005 fikk Norsk Landbruksmuseum et nytt tilskudd; Meierimuseet. Bygget er identifisert til l universitetets første gårds- og forsøksmeieri fra 1901. Meierimuseet har en stor samling eldre teknisk utstyr som ble brukt i forbindelse med meieridrift og melkestell.

Kilde: Norsk Landbruksmuseum i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/Norsk_Landbruksmuseum.

Vitenparkens landbrukshistoriske gjenstander

Order this image

Share to