Miranda Bødtkers samling
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Miranda Bødtker - kunstner og illustratør

Illustratøren og kunstneren Miranda Bødtker (1896-1996) ble født i Bergen og var elev ved Bergens Kunsthaandverkskole i 1913-16 og deretter ved Tekniska Skolan (nå Konstfackskolan) i Stockholm 1916–17. I løpet av sin karriere underviste hun ved Bergen Kunsthåndverksskole i mønstertegning og illustrerte en rekke verk. Hennes dokumentasjonsvirksomhet førte henne over hele Vestlandet hvor hun dokumenterte bruks- og bygdekunst fra ulike bygder. I 1986 fikk Miranda Bødtker Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt dokumentasjonsarbeid innen natur-, kunst- og kulturhistorie. I 2016 ble Miranda Bødtkers samling overdratt til Universitetsmuseet i Bergen. Samlingen består av rundt 8000 tegninger, skisser og akvareller av alt fra bygdekunst og helleristninger til dyr og planter.

Botaniske illustrasjoner

Miranda Bødtker er nok mest kjent for sine utallige botaniske illustrasjoner. I 1925 fulgte Miranda to forelesninger i «botanisk systematikk» og «plantebiologi og morfologi» av botaniker Rolf Nordhagen, hvis «Norsk flora» hun senere kom til å illustrere. Hun malte ofte etter levende planter for å få det helt riktige uttrykk og detaljrikdom. De første botaniske akvareller Miranda lagde er datert til 1919 og det siste til 1994.

Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Tekstiler

Bødtker var tekstillærer og hadde stor interesse for både tekstil og historie. Denne interessen gjenspeiles i hennes store antall illustrasjoner av ulike folkedrakter, men også arkeologiske tekstiler. I 1920-årene ble hun engasjert av Bergens Museum (nå Universitetsmuseet i Bergen) for å dokumentere arkeologisk funnmateriale, blant annet helleristninger og tekstiler.

Miranda Bødtker om åklær til Prof. Emeritus Dagfinn Moe: "Du skjønner, de nyeste ligger alltid på sengene. Men etter hvert blir de slitt og går over til å bli brukt som sengeforlegger. Blir de gamle nok og mer slitt blir de brukt som dørmatte eller kanskje som hestedekke. Jeg har fått mange kommentarer når jeg har bedt om å få låne noen av de sistnevnte åkle. På veggene, nei det er bare i moderne hjem og museer de henges opp til pynt."

Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Illustrasjoner med menneskelige trekk

I tillegg til å dokumentere alt fra natur til brukskunst med pinlig nøyaktighet, skapte Miranda Bødtker også en del egne design og komposisjoner. Disse var i høy grad inspirert av naturen og eventyr. Hun skapte alt fra smykkedesign, frimerker, kort, diplomer og ex libris. Mange av hennes stilistiske illustrasjoner har menneskelige trekk.

Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Veggmaleriene i Sandviken

I desember 1951 dukket det opp noen dekorasjoner på veggene i Sandviksboder nr. 3, en sjøbod i Bergen. Miranda Bødtker fikk i oppgave å dokumentere disse for ettertiden. Det viste seg imidlertid at det ikke kun dreide seg om dekorasjoner i Sandviksboder nr. 3, men om dekorasjon og detaljer i mange boder både i Sandviken og Skuteviken i Bergen. Miranda Bødtkers tegninger gir i dag unik viten om bodene som ellers hadde gått tapt. Universitetsmuseet i Bergen har mange av skissene hennes i dette arbeidet.

Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Her kan du lese mer om veggmaleriene i Sandviken: Edens hage luktet tørrfisk

Flere bilder

Hennes verk er en verdifull del av museet sine samlinger. Vi har samlet et utvalg av bildene hennes i en museumsmappe. Den finner du her:

Mappen Miranda Bødtker - Illustratør og kunstner

Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Miranda Bødtkers samling Universitetsmuseet i Bergen, Fotobasen Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Share to