main article image

Mangletre på Glomdalsmuseet

Mangletre har vært et yndet objekt for innsamling gjennom en lang periode. Glomdalsmuseet har to forskjellinge samlinger av mangletre. Den største, på 155 registrerte objekter, kommer fra Helge Værinsaasens samling. Den andre, som vi kan kalle Hedmarkssamlingen, består av 76 objekter.

Hva er et mangletre?

Mangletreet er et spesialredskap for glatting av lin- og bomullstekstiler. Det består av to deler; en kavle og et manglebrett. Mangletre har vært i bruk fra 1500-tallet og opp til 1900-tallet. Det ble etterhvert avløst av klesrulla, men dette tok litt tid, da klesruller var kostbare. Flate tekstiler som duker, håndklær, laken, sjal, tørklær og forklær i lett fuktig tilstand ble rullet stramt opp på kavlen med et beskyttende tøystykke ytterst. Kvinnens om utførte arbeidet la kroppstyngden over manglebrettet, som hun holdt i med begge hender, mens hun ved hjelp av dette rullet kavlen fram og tilbake.

Mangletre fra Glomdalsmuseets samling, klassisk rokokko-ornamentikk og løveformet håndtak. (GM 11402)

Hvor kommer våre mangletre fra?

For Hedmarkssamlingens del har vi for det meste opplysninger om proveniens, det vil si, vi vet hvor de kommer fra. De fleste stammer fra Elverum og nabokommunene Våler, Løten og Åmot. Som tilfellet er med mangletre som kommer fra sitt opprinnelige bruksmiljø, følger kavlen, som er den andre delen av redskapet, oftest med. Når det gjelder gjenstander fra Væringsaasen samling har en del opplysninger om proveniens gått tapt, dessverre. Det eldste daterte mangletre i Norge eies av Trøndelag folkemuseum. Det er fra Stjørdalen og er datert 1590. Det eldste i vår samling er fra Ommang i Løten og har årstallet 1661 skåret inn i støttegrepet foran.

Det eldste mangletreet i samlingen, fra gården Ommang i Løten, datert 1661. (GM 8619)
Mangletre fra Glomdalsmuseets samling, med blomsterdekor. (GM 3905)

Symbolsk bruk

Mangletre ble brukt som friergave og festegave. De var nok produsert av profesjonelle håndverkere, mens initialer og årstall kunne føyes til når mottakeren var bestemt. Denne funksjonen har trolig gitt utslag dekoren på mangletreet.

Detalj av mangletre fra Glomdalsmuseet samling. Utsnittet viser en brud med brudekrone. (GM 12762)

Vil du vite mer?

Les mer om mangletre i heftet "Mangletre. Glatteredskap og festegave", skrevet av vår tidligere førstekonservator Steinar Sørensen, og utgitt av Glomdalsmuseet i serien "Småskrifter", ca 1990. Heftet inneholder en omfattende kildeoversikt, og kan leses digitalt på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Mangletre fra Glomdalsmuseets samling, geometrisk dekor med trekanter. Hesteformet håndtak. (GM 12765)

Order this image

Share to