Östen Krantz med kanot på Tulebosjön. Hans föräldrar Carl och Nora arbetade på Stretereds vårdhem och de bodde i personalbostaden vid Tulebobacken. Cirka 1930.
Östen Krantz med kanot på Tulebosjön. Hans föräldrar Carl och Nora arbetade på Stretereds vårdhem och de bodde i personalbostaden vid Tulebobacken. Cirka 1930. Bild: Kållereds hembygdsförening

I Tulebo genomfördes historiska riter – blev ett semesterparadis

I dag en omtyckt badplats, under medeltiden en viktig postering av stor betydelse. Och för hundra år sedan var Tulebosjön ett semesterparadis för turistande göteborgare.

För många Kålleredsbor är namnet Tulebo liktydigt med sommar och bad. Sjön har också haft en lång historisk betydelse. Rester efter en träborg – Tuleboborgen – har grävts fram norr om sjön. Borgen dateras till 700-talet e Kr. På sluttningen till dagens nuvarande badplats har också hittats ett hundratals eldgropar. Dessutom stolphål efter ett långhus.

Sommargäster vid Stretereds badplats omkring 1910-15. De var sommargäster till ”Majas” i Livered. Bild: Kållereds Hembygdsförening
På en flotte i Tulebosjön. Bengt Ahrnlid står till vänster och bredvid honom Bengt Alberts. Bild: Erik Malmström
Stretereds badplats omkring 1940. Bild: Kållereds hembygdsförening
Sandstranden ”Axels” utefter Tulebo Strandväg ca 1935. Systrarna Inga-Lill och Eivor Dahlberg. De var från Burås och cyklade ut till sommarbostaden hos Nilssons. Pojken var sommarbarn från Göteborg – Evert Jansson. Bild: Kållereds hembygdsförening
Några kvinnor från personalen på Stretereds vårdhem på väg ner att bada vid Stretereds badplats. Omkring 1930. Bild: Kållereds hembygdsförening
Sommargästen Eivor Dahlberg vid en av stränderna vid Tulebo Strandväg. Ser lite osäkert ut… Kanske första gången i kanot? Cirka 1935. Bild: Kållereds hembygdsförening
Sommargäster från Burås med bofasta i Sporred. Deras badplats låg utefter Tulebovägen. Omkring 1935. Bild: Kållereds Hembygdsförening
En sommaridyll den 16 juli 1956 som dagen efter slutade i en tragedi. Flickan Berit, 12 år, i vita baddräkten drunknade i Tulebo den 17 juli 1956. Hennes föräldrar Erik och Rut Efraimsson, som var sommargäster i Vommedal, sitter längst bak. Pojkarna är släktingar till Berit. Bild: Eivor Bjerrhede

En plats för riter

Troligen har Tulebo använts som en plats för riter. Man kan med lite fantasi se lurblåsare som hörts ljuda över sjön! Sluttningen från Stretered ner mot sjön är också en vattendelare. Tulebo avvattnas genom Lindomeån/Kungsbackafjorden. Andra hållet av sluttningen rinner vattnet åt Mölndalsån och ut i Göta älv.

Hyrde ut till sommargäster

Omkring 1900 blev Tulebosjön en omtyckt semesterplats för göteborgare. Många gårdar i Tulebo och Sporred hyrde ut till sommargäster under många år. De flesta gästerna kom från södra delarna av Göteborg och Mölndal.

Dagens nuvarande badplats användes av Stretereds vårdhem medan det på andra sidan av sjön fanns 4–5 badplatser.

På 1960-talet byggdes sommarhusområdet – Friboområdet – nuvarande Tulebohöjd.

Order this image

Share to