main article image

Porselensvandring

Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg.

Det har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter. Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon.

Porsgrunds Porselænsfabrik ble etablert i 1885, og brente sin første ovn med porselen i 1887. Det var forretningsmannen Johan Jeremiassen som tok initiativ til å etablere fabrikken i Porsgrunn.

I dag produseres det fremdeles porselensvarer ved fabrikken, om enn i mindre skala enn tidligere. I tillegg til denne produksjonen, huser de gamle fabrikklokalene også et utsalg, et porselensmuseum, et verksted for samtidsporselen og et auksjonslokale med særlig fokus på porselen.

Det har også vært ønskelig å bruke porselen i byrommet, slik at befolkning og besøkende kan møte porselenet i hverdagslivet. Det fins derfor en rekke utsmykkinger og kunstprosjekter, utført i porselen, for å fremheve byens historie og vår felles identitet.

Denne vandringen tar deg innom de fleste av disse, og viser også til andre steder av interesse.

(Foto header: Telemark Museum)

VANDRINGSRUTEN

Vandringen begynner inne i Bilblioteket. Her står utstilt et større utvalg porselens-kanner, som er en del av en samling eldre porselen som ble gitt i gave til Porsgrunn Kommune av Gjertrud og Nils Jakob Thorsen. Deler av denne samlingen utgjør hovedmengden av gjenstandene på Porselensmuseet, samt at en rekke instisjoner og offentlige bygg har til utstilling gjenstander fra den.

Videre går ruten ned Rådhusamfiet, før der gjøres en sving oppom utsmykkingen av Jernbanestasjonen. Nedover i Storgaten er det flere stopp, med verk som blant annet er kommet til i forbindelse med Porselens-festivalen, som gikk av stabelen i årene 2005-2009.

Det er flere utsmykkinger av Konrad Galaaen på offentlige vegger, om man går en kort omvei, i form av hans berømte figurer utført i porselensfliser. Tilbake ned mot Storgaten går ruten forbi Per Barclays fontene; mange år etter avdukingen skaper dette verket fremdeles debatt.

Videre ned mot brua går ruten forbi flere utsmykkingsprosjekter, blant annet den nyopprettede Nora Gulbrandsens Plass, der den berømte PP-designerens dekor er brukt på vegger og gateelementer i området.

På den andre siden av elven ses først det store veggmaleriet som hyller fire av PPs store kvinnelige designere. Går man turen ned til Kulltangbrua, ser man i rundkjøringen her en installasjon viet til porselensfabrikkens historie.

Rundturen avsluttes selvsagt på porselensfabrikken, som i dag - foruten egen produksjonslinje og stråmaleratelier - også huser Porselensmusset, en auksjons- og antikvitetshall og Kunsthall Grenlands porselensverksted.

Nederst i denne oversikten finner du en oversikt over også andre besøksmål som kan være av interesse, slik som museer, gallerier og verksteder.

Vi gjør i denne anledning oppmerksom på at Porselensmuseet har utviklet en app med informasjon og en vandringsrute – Porselensmuseet
Du kan laste den ned fra Apple Store. NB: Merk at appen ikke finnes for Android-telefoner, kun for iPhone.

1. Porsgrunn Bibliotek - Kanneveggen

I Bibliotekets avis og magasinavdeling finner du montert et stort utvalg porselenskanner fra Porsgrunn Kommunes Thorsen-samling, oppført i 2012.

Porsgrunn Kommune overtok i 2010 Gjertrud og Nils Jacob Thorsens porselensamling. Samlingen består av ulike objekter og deler av serviser fra 1887-1935, alt fra Porsgrund Porselænsfabrik. Samlingen består av over 3000 gjenstander. Mange gjenstander står i dag pakket og uregistrert i magasiner på Telemark museum. Deler av den stilles ut på Porselensmuseet, i regi av Telemark Museum; her kan bla. nevnes Tellerkenveggen.

Mindre deler er etter avtale med giver aktualisert i kommunale institusjoner. På Porsgrunn Bibliotek står en fast utstilling med kanner, montert på veggen ved leseavdelingen for avis- og tidsskrifter. Likeledes er det stilt ut mindre deler av utstillingen i låste montre ved Mule og Vestsiden sykehjem. Kommunen ønsket at deler av samlingen her inngikk som del av den totale kunstneriske utsmykkingen.

2. Rådhusamfiet - Porsonament

Laila Kongevolds utsmykking «Porsonament» ble avduket 3. juli 2007, på Porsgrunn bys 200 årsdag, og er utført i porselensfliser nedfelt i granitt.

Porsgrunn Kommune ønsket seg en utsmykking som et sentralt element i et helt nytt utendørs trappeamfi. Amfiet kom som følge av en ombygging av rådhusplassen, og var en Jubileumsgave til byen fra byen som også markerte det et 1000–års sted. Den kunstneriske utformingen skulle understreke et flott, nytt felles byrom og plassens betydning som byens «festsal» og møtested Utsmykkingen måtte ikke komme i veien for arrangementer med varierende plassbehov, men likevel være inkluderende med lett vedlikehold og uten kompliserte tekniske installasjoner.

Kongevold har tatt utgangspunkt i porselen som materiale og har lagt en ornamental bord i porselen ytterst i hvert av trinnene. I tillegg er det en blå og hvit porselensmosaikk i vannrenna. Borden er inspirert av porsblomstens blader, men henter også opp tema fra ornamenter i rådhusets fasade, noe som gir en fin dialog med dette bygget. Mønster og materialvalg understreker byens identitet som «porselensbyen» samtidig som ornamentet er en forenklet mosaikkversjon av pors-planten, som også finnes i byens byvåpen og som har gitt Porsgrunn sitt navn.

Verket består av totalt 2580 enkeltfliser produsert på PP, fordelt på 60 grantittheller. Granitten kommer fra Kina, og er bearbeidet i Norge. Mønsteret er frest ut på Kongsberg. Porselenet er laget på PP, og er felt ned i steinene og fuget fast.

Verket ble fullført med gavemidler fra Sparebanken 1 Grenland.

3. Jernbanestasjonen - Et glimt i tidsspeilet

Utsmykkingen av jernbaneundergangen ved Porsgrunn Jernbanestasjon er utført av kunstnerne Poul Jensen og Anne Marie Wilhelmsen. Verket har tittelen «Et glimt i tidsspeilet» og ble oppført i 1994.

En sykkelsti markeres som en spiral før den føres gjennom undergangen, og langs trappeavsatsene renner et vannfall som etter hvert munner ut i et vannspeil hvor bunnen er dekket av blått porselen. På motsatt side av vannspeilet – lett synlig i sentrum av anlegget – finner vi relieffet som er selve hovedfeltet i utsmykkingen. I tillegg til relieffet består utsmykkingen av fire "søyler" som fremhever arkitekturen i veggen vis á vis og lett synlige også fra perrongen. Langs øvre del av sykkeltraseen er det plassert syv mindre relieffer med innfelte spiralmotiver i blått porselen.

Kunstnerne har latt seg inspirere av spiralen i arkitekturen samt fossilene som er å finne i grunnfjellet i området.

Byggherre var NSB og arkitekter for omleggingen av gangveien fra en gammel linjeovergang i stål og tre til undergangen var det lokale arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS.

Poul Jensen var i mange år designsjef ved Porsgrund Porselensfabrikk, og står også bak porselenssøylen i rundkjøringen ved brufeste på Knardalstrand.

4. Storgata - Stations

«Stations» er seks stasjoner eller portaler, som tematiserer Porsgrunns og porselensfabrikkens kultur og historie. Verket er av den polske konseptkunstneren Marek Cecula og var en jubileumsgave fra Sparebanken Grenland i samarbeid med Porsgrunds Porselensfabrikk. Det ble avduket i forbindelse med Porselensbiennalen i 2007.

Marek Cecula er en polsk kunstner, med solid internasjonal status innen porselen og design. Han arbeider med porselen på nye og spennende måter, der noen stikkord kan være transformasjon, samspill med kunstverk og sted, og det å gjøre det hverdagslige hverdagslig. Rullene på hver stasjon kan snurres rundt, og skaper dynamikk og nye sammenhenger i oppsettene.

«Stations» kan man trygt kalle et prosjekt med identitetsskapende elementer. Motivene på de seks stasjonene har ulike motivkretser hentet fra byens historie:

  • Ark Dyring bokhandel: Dekormønster fra PP - «Vercaies» av Gunn Astrid Eidesen
  • Nordentorget/Helgesens hjørne: Kraner og master; Porsgrunn som skipsbygger- og sjøfartsby
  • Nordentorget (hovedinngang): PIT Teaterfestivalen
  • Vicparken: Bilder av kjente bygninger: Rådhuset, Tollboden, Sjømannshjemmet, Helgesens hjørne, Condrupgården
  • Minneparken (nord): Dekormønster fra PP
  • Minneparken (sør): Dekormønster fra PP

Verket var en gave fra Sparebank Grenland til byjubileet i 2007.

5. Vic-parken - Grön najad

«En Grønn Najad vokter Porsgrunns vannkilde.»

Drikkeskulpturen Grøn Najad av Maria Angquist Klyvare ble oppført i og med den første Porselensfestivalen i 2005. Verket ble oppført med bidrag fra Porsgrund Porselænsfabrik.

Maria Angquist Klyvare er en svensk kunstner, med en rekke utsmykkingsoppdrag. Hun arbeider mye med mosaikker, der små, enkeltstående elementer blir til store helheter. Dette minner om gamle antikke mosaikker, men prosessen bak er moderne: Pikselerte digitale fotografier overføreres til porselen/leire.

Klyvare velger bilder som passer til stedet. I dette tilfellet – i forbindelse med Vicparken og bylandskapet for øvrig – består verket av 3860 porselensfliser produsert på PP, i 13 forskjellige farger.

Bildet spiller på det mytologiske. En najad er en ferskvannsnymfe, en naturånd. De kom fra den greske mytologien, og styrte over elver, bekker, tjern og andre vannkilder. De kunne gjøre seg usynlig. Selve bildet er tre ulike stadier av et kjent ansikt - Mona Lisa. Hver side av skulpturen reflekterer ulike og uutgrunnelige sinnsstemninger – smil og alvor side om side.

6. Hotell Vic - Konrad Galaaen

Hotellets logo som veggfrise. Logoen er designet av Konrad Galaaen, til hotellets åpning i 1957.

Motivet symboliserer en nonne som kommer ridende fra Gimsøy Kloster i Skien. Som vi ser, har hun en kvist i hånden: Hun har nemlig med seg en Porsblomst som skal brukes i hotellets likør.

Dette motivet finnes på alle dørene til gjesterommet også. Galaaen har også designet hotellets servise.

Konrad Galaaen (1923 – 2004) var norsk keramiker og designer, ansatt på Porsgrunds Porselænsfabrik fra 1948. Ble ansatt på PP på designer rett etter at han var ferdig utdannet på Statens håndverk og kunstindustriskole. Hans mest kjente servise er «Spire» fra 1952, og ellers er han særlig kjent for sine dekorfigurer, mosaikker og relieffer i porselen. I 1957 fikk han Merket for god design og i 1962 vant han en gullmedalje på den internasjonale keramiske utstillingen i Praha.

Galaaen har også et relieff på det tidligere trygdekontoret i Sverresgate og på Neptunbygget.

7. "Brunosten" - Konrad Galaaen

Nok et typisk porselens-relieff av Konrad Galaaen, på endeveggen ut mot Sverresgate. Dette bygget er det tidligere trygdekontoret, populært kalt Brunosten. Galaaen er representert med flere slike relieffer på offentlige bygg i byen, blant annet på Hotell Vic og Neptungården. Figurene er mosaikker og består av et stort antall mindre, fargelagte fliser.

Byggets arkitekt er Johs Borchsenius, som i mange år drev arkitektkontoret BørveBorchsenius. Han var i mange år byplansjef i Porsgrunn Kommune, og stod særlig sterkt innenfor det man kaller "Porsgrunns-funksjonalismen" innen arkitektur.

Konrad Galaaen (1923 – 2004) var norsk keramiker og designer, ansatt på Porsgrunds Porselænsfabrik fra 1948. Hans mest kjente servise er «Spire» fra 1952, og ellers er han særlig kjent for sine dekorfigurer, mosaikker og relieffer i porselen. I 1957 fikk han Merket for god design og i 1962 vant han en gullmedalje på den internasjonale keramiske utstillingen i Praha.

8. Dina Berghs hage - Barclay-fontenen

Per Barclays fontene i gamle Dina Bergs hage ble avduket i 1998, og er fremdeles kanskje Porsgrunn bys mest omstridte utsmykking.

Verket skriver seg fra bygging av vannverket. Det ble avsatt midler gjennom kommunens ordning med å bruke 1% av byggebudsjettet til kunstnerisk utsmykking. Fordi vannverket til det daglige er lite tilgjengelig, ble det besluttet å bruke midlene på en offentlig utsmykking i Porsgrunn sentrum.

Den internasjonalt anerkjente kunstneren Per Barclay vant i sin tid en lukket konkurranse om oppdraget, som forutsatte bruk av lokal marmor, gitt som gave fra Norcem. I tillegg er det benyttet materialer som knyttes til vår region: Porselen, vann, betong, samt teknologi til dyser og vannføring.

Stein fra Norcem i Brevik og vann skulle være hovedelementer. Marmoren har i seg forsteinede planter/dyr (blant annet sjøliljestilker og bikakekorall), og henviser til at berggrunnen i Grenland er dannet for mange millioner år siden av forsteinet, maritimt dyreliv. Søylen binder også fontenen sammen med Frihetsmonumentet nede i Minneparken, og bruken av lokal marmor i lokal arkitektur. Flisene er porselen, og fontene ligger åpen ned mot elva og gir dermed assosiasjoner til den rollen elva alltid har hatt som ferdselsvei både innover i Telemark og utover i verden.

Per Barclay (1955) er en norsk installasjons- og avantgardekunstner, med besteforeldre fra Porsgrunn. Barclay er verdenskjent, med en rekke utstillinger og oppdrag nasjonalt og internasjonalt. Han er særlig kjent for sine verk der han tar utgangspunkt i og omformer et sted. I dette tilfellet jobbet han med elementer som har gitt Porsgrunns identitet: Marmor, vann og porselen. Han har deretter satt sammen disse på en overraskende måte, som kanskje ikke gir øyet hva øyet vil ha og som for noen er utfordrende, men som visker ut skillet mellom inne og ute, mellom det kunstige og det naturlige.

Verket ble avduket i 1998. Til tross for krevende drift, er dette et markant kunstverk i hjertet av byen, med gode kunstneriske kvaliteter og umulig ikke å relatere seg til. Det er nå over 20 år siden dette verket ble etablert og det er stadig gjenstand for debatt og diskusjon.

Fontenen ble oppført med bidrag fra Porsgrunn Porselensfabrikk, Norsk Hydro, Norcem, Skagerak Energi (daværende SKK) og Norsk Kulturråd.

9. Bratsberg Brygge - Frodige damer

Veggmonterte, påmalte porselensfliser, av keramiker Kristin Hostvedt. Oppført i 2007.

Hostvedt er en keramiker bosatt i Porsgrunn. Hun har deltatt på en rekke utstillinger og hatt flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Var med på å starte opp galleri og kunsthåndverkmarkedet «Villvin» i Risør. Arbeider i porselen og har ofte samarbeidet med PP.

Bruker kvinner og menneskekroppen i sine arbeider. Kombinerer porselen også med glass og stein. Hostvedt tegner med fortynnet blåleire på porselen. Arbeider med menneskekroppen, med typiske trekk fra tegnetradisjoner innen akt- og bevegelsesstudier. Uttrykket er todimensjonalt, men streken er spenstig, kjapp og sikker. Motivene forenkles, for å tegne med leire gjør det vanskelig med hele, ubrutte streker. Teknikken fordrer derfor at hun forenkler og bare bruker de strekene hun må.

Dette er et eksempel på at private utbyggere også kan velge utsmykking i tilknytning til sine bygg og uteområder. Bratsberg-Gruppen har i dette området også skulpturen «Hvirvel» og betongskulpturene «Spaserende» av kunstnerparet Claus Ørntoft og Mari Benthe Norheim. Skulpturene plasseres i samarbeid med kommunene ettersom de står på kommunal grunn og de preger byen på en fin måte.

10. Bratsberg Brygge - Porselensblomstene Flora M

Verket "Flora M" består at over 150 porselensblomster, montert på plater. Platene plasseres ut i vannspeilet på Brattsberg brygge hver vår, og tas inn hver høst.

Dette er Biennaleutsmykkingen fra 2009. Blomstene er gitt i jubileumsgave fra Skien kommune i anledning Porsgrunn bys 200 års jubileum. De var opprinnelig montert i blomsterkasser som var en del av opprustningen av Nordentorvet i 2009.

Gruppen Flora metaborphicae er en kunstnergruppe som produserer slike blomster og gjør kunstprosjekter på ulike måter, avhengig av omgivelsene. Hver av blomstene er helt unik og PK eier altså 150 slike. I tillegg har verket i noen år blitt supplert med blomster laget av lokale barnehager.

11. Nora Gulbrandsens plass

Dekorasjonsprosjekt. Oppført i og med Stedsans – Porselensvandringen i 2021. Ferdigstilt i 2022.

Et litt oversett byrom ble dekorert og fikk nytt navn - Nora Gulbrandsens plass. Nora G er kjent som en av Porsgrunds Porselænsfabriks viktigste designere gjennom tidene. Etter initiativ fra Grenland friteater og Stedsans har fem kunstnere fått dekorere vegger, smug og til og med en rundkjøring etter mønsterinspirasjon fra Nora G. porselensdesign.

Kunstnerne er Andrea Scholze, Thomas Iversen, Ida Olesdatter Barland, Eyvind Solli Andreassen og Magdalena Kotkowska.

12. Neptungården - Konrad Galaaen

Veggfrise, utført i porselensfliser av Konrad Galaaen. Oppført til daværende Hotell Neptun. Hotellet har for mange år siden lagt ned driften, og byggningen er i dag delvis ombygget og omgjort til leiligheter, men sørveggen - der frisen står - er bevart slik den opprinnelig stod.

Konrad Galaaen (1923 – 2004) var norsk keramiker og designer, ansatt på Porsgrunds Porselænsfabrik fra 1948. Hans mest kjente servise er «Spire» fra 1952, og ellers er han særlig kjent for sine dekorfigurer, mosaikker og relieffer i porselen. I 1957 fikk han Merket for god design og i 1962 vant han en gullmedalje på den internasjonale keramiske utstillingen i Praha.

13. Linaaesgate, Vessia - Designerne på PP

Dekorasjonsprosjekt, gjort til Stedsansvandringen «Porselen, park og promenade» som gikk første gangen i 2020 og ble gjentatt året etter.

Veggmaleriet viser fire sentrale designere og formgivere fra porselensfabrikkens historie - Unni Johnsen, Nora G, Anne Marie Ødegaard og Grete Rønning. Dette veggmaleriet kom i forkant av arbeidet med Nora Gulbrandsens Plass (se punkt 11). Begge prosjektene er fundert på en tanke om å fremheve den store innsatsen byens kvinner har lagt ned i Porsgrunns kulturhistorie.

Maleriet er utført av Kolab Arkitekter ved Sindre Wam og Anna Andrea Aniksdal, med stor velvilje fra huseier.

14. Knardalstrand - Porselenssøylen

Veginnstalasjon i rundkjøring ved Knardalstrand, av Poul Jensen, oppført i 1996. Jensen står også bak utsmykkingen av undergangen ved Porsgrunn jernbanestasjon, sammen med Anne Marie Wilhelmsen (oppført i 1994).

Verket er en 6 meter høy søyle, utført i høybrente porselenstallerkner med innvendig belysning.

Poul Johannes Jensen (1950) er fra Fejø i Danmark, men har siden 1980-tallet virket som keramiker i Norge. Han var fra 1987 til 2000 designsjef på Porsgrunds Porselænsfabrik. Siden 1981 har han også undervist i keramikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, SHKS (som siden 2010 en del av Kunsthøgskolen). Han var dekan 2000 - 2005, professor 2005 - 2016 og er professor emeritus siden 2016. Som utøvende kunstner er Jensen representert i alle de norske kunstindustrimuseene, sammen med en rekke fremtredende museer og samlinger internasjonalt.

NOEN BESØKSMÅL AV INTERESSE

Porsgrund Porselensfabrikk med malerverkstedet og utsalg
Porselensfabrikken har fremdeles en produksjonslinje lokalt, som er åpen for besøk. I forbindelse med utsalget kan man også se stråmalerne som fremdeles maler etter de gamle tradisjonelle mønsterne. I utsalget kan man selvsagt kjøpe både håndmalt porselen og varer fra resten av porselensfabrikkens sortiment.

Porselensmuseet
Porselensmuseet i Porsgrunn forteller Porgrund Porselænsfabriks historie. Utstillinger og aktiviteter for barn. Holder til i Porselensfabrikken, med inngang mot Porsgrunnsbrua.

Porselensverkstedet 1400 grader
Et verksted for samtidig porselenskunst, driftet av Kunsthall Grenland. Verkstedet arbeider for å opprettholde og utvikle en kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon i Porsgrunn og Norge.

Auksjonshallen
Auksjonshallen er en del av Låven Antikk & Auksjon, og holder til i samme bygning som Porselensfabrikken og Porselensmuseet. Har til enhver tid et stort utvalg porselen til salgs og for auksjon.

Porselensmuseet, Bymuseet
Foruten sentrale bygninger og en omfattende gjenstandssamling, huser Bymuseet i Porsgrunn en stor samling med porselens fra byens fabrikk. Kan tar imot gjester for omvisninger også utenom sesong.

Kunsthall Grenland
Kunsthall Grenland viser løpende utstillinger av samtidsporselen. Kunsthallen er en av regionens fremste visningssteder for samtidskunst samtidskunst og kunsthåndverk, som formidles gjennom utstillinger, produksjonsopphold, seminarer og publikasjoner. Mange av utstillingene er resultatet av kunstneropphold på Porselensverkstedet 1400 grader.

© Porsgrunn Kommune 2023

Alle bilder tilhører Porsgrunn Kommune, med mindre noe annet er oppgitt.

Om du ønsker mer informasjon eller har kommentarer til denne artikkelen, kontakt gjerne Kulturavdelingen, Porsgrunn Kommune.

Share to