Tittel: Peter den Store blir ønsket velkommen av Det nederlandske Ostindiske kompani. Malt av Abraham Storck
Tittel: Peter den Store blir ønsket velkommen av Det nederlandske Ostindiske kompani. Malt av Abraham Storck Rettighetshaver: Sotheby's/NTB scanpix

Rundefunnet

Rundefunnet eller rundeskatten er et av de største skattefunnene vi har fra Europa. Skatten ble funnet i 1972 av tre fritidsdykkerne, da de en sommerdag bestemte seg for å dykke utenfor øyen Runde på Sunnmøre. Skatten kommer opprinnelig fra det nederlandske skipet AKERENDAM som forliste utenfor Runde i mars 1725. Dykkerne fant rundt 57.000 mynter, der ca. 6.624 var av gull og 49.808 var av sølv. Det ble bestemt at funnet av skatten skulle bli delt mellom finnerne, som fikk 75%, den norske stat som fikk 15% og Nederland som fikk 10%.

AKERENDAM

AKERENDAM var et skip fra Nederland som ble bygget på starten av 1700-tallet. Dette var et handelsskip som var rundt 145 fot langt og som hadde et kanondekk som var utstyrt med 40 kanoner. Skipet hadde et mannskap på 200 menn, og skipets kaptein var Niclaas de Roy. Det var i løpet av skipets jomfrutur fra Holland og med kurs mot Batavia, at det traff på en storm. Stormen førte til at skipet kom ut av kurs og forliste natt til 8. mars 1725, utenfor Runde som ligger ved kysten av Sunnmøre. Forliset førte til at hele mannskapet på 200 menn, inkludert kapteinen og alle passasjerene, mistet livet.

Lasten

Noen av gullmyntene fra AKERENDAM Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Skipet hadde en last som besto av handelsvarer og vareprøver som skulle kopieres og produseres, før det skulle bli fraktet tilbake og solgt på det europeiske markedet. Det hadde også en last av penger, som var ment til å brukes til å kjøpe krydder og andre verdifulle varer fra Øst-Asia. De hadde også med seg penger som skulle være lønninger til kompaniets soldater, matroser og funksjonærer som var utplassert på forskjellige stasjoner i Øst-India.

Kobberkar fra AKERENDAM på funnstedet. Ukjent fotograf/ Bergens Sjøfartsmuseum
Kobberkar Ukjent fotograf/ Bergens Sjøfartsmuseum
Kobberkar Ukjent fotograf/ Bergens Sjøfartsmuseum

Rundeskatten

Faksimile fra Sunnmørsposten som viser to av finnerne, dykkerne Bengt-Olof Gustavsson og Stefan Person. Sunnmørsposten/Bergens Sjøfartsmuseum

Det var de tre sportsdykkerne Bengt-Olof Gustafsson og Stefan Persson fra Sverige og norske Eystein Krohn-Dale som fant skatten. De oppdaget skipet da de holdt på å dykke utenfor Runde den 6. juli 1972. Da fant de rundt 57.000 mynter. Det ble året etter arrangert en marinarkeologisk undersøkelse i regi av Bergens sjøfartsmuseum, hvor de tre finnerne igjen fikk være med. Undersøkelsen i 1973 ble gjort med slamsuger, og formålet de hadde var å finne det som var igjen i området av mynter og gjenstander fra skipet. Det ble denne gang funnet over 400 forskjellige typer mynter, og ca. 15 av disse mynttypene hadde fram til da vært ukjente.

Gullmynt fra AKERENDAM Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Bakside av gullmynt. Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Sølvmynt Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Sølvmynt Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Samling mynter fra Rundefunnet. Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Kobberkar fra AKERENDAM Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Kobberkar Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Spenne Bergens Sjøfartsmuseum Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Runde - Europas største skattefunn

Rundeskatten endte opp med å bli det største skattefunnet gjort i Europa, og det ble anslått at skatten var verdt rundt 30 til 40 millioner kroner i 1972. Av skatten som ble funnet i 1972 fikk finnerne 75%, imens den norske stat fikk 15% og Nederland fikk 10%. Det som ble funnet av skatten året etter i den marinarkeologiske undersøkelsen ble delt likt mellom den norske stat og finnerne. Den norske stat sin andel ble fordelt mellom myntkabinettet i Oslo og Bergens Sjøfartsmuseum.

Deler av funnoversikten etter Rundefunnet. Avfotografering: Bergens Sjøfartsmuseum

Teksten er skrevet av Angelika Iversen Strand, praksisstudent UIB/Bergens Sjøfartsmuseum våren 2023.

Rundefunnet på Digitaltmuseum

Her kan du se mer av gjenstandene fra Rundefunnet

Order this image

Share to