main article image
Engelstad, Eivind Stenersen / Norsk Folkemuseum

Storgårdsundersøkelsene 1949-1951

Storgårdsundersøkelsene ble startet etter initiativ av dr. phil. Eivind S. Engelstad på Norsk Folkemuseum i 1949. Undersøkelsene konsentrerte seg hovedsaklig om Østfold i 1949 og 1950, og Nord-Norge i 1951, men fortsatte fram til begynnelsen av 1960-tallet. Undersøkelsenes mål var å tegne et bilde av livet på de store gårdene ca. 1950, gårder «hvor det gjennom flere generasjoner hersker gammel kultur».

Arkivet består av 21 arkivstykker, fordelt på tre serier. * Serie D omfatter Engelstads korrespondanse vedrørende de forskjellige delene av undersøkelsen. Under denne serien er, p.g.a. størrelsen på materialet (folio), også lagt fire akvareller malt på fra Rød gård i Østfold. * Serie F inneholder selve undersøkelsesmaterialet; fotografier, skisser og opplysninger som ble hentet inn på de forskjellige gårdene. Under serie F finnes også mye materiale fra Veflen gård i Østfold. Dette er korrespondanse, regnskapsbøker, m.m. * Serie G omfatter dagbokmaterialet som ble samlet inn for året 1950. Det ble også tatt inn og kopiert endel eldre dagbokmateriale.

Storgårdsundersøkelsene på Arkivportalen

Storgårdsundersøkelsene på DigitaltMuseum

Publikasjon

Share to