main article image

Nedslag i arkivet - märkning av svenska militära flygplan

Färg och form är temat för Arkivens dag 2023. Vad finns i Flygvapenmuseums arkiv i detta ämne? På museet finns luftfartyg som använts i det svenska militära flyget och i arkivet finns det bland annat handlingar om flygplan. Det första man tänker på när det gäller färg och form är kanske färgen på flygplanen. Finns det bestämmelser som rör färgen på flygplanen? Vi dyker in i arkivet och kollar!

Bestämmelser gällande märkning av militära luftfartyg ges i flygvapenorder som upprättas av Flygstaben och signeras av chefen för flygvapnet. Ett exempel från arkivet är Flygvapenorder A nr 11 från 1964. I den står det att luftfartyg ska vara försett med nationalitetsbeteckning, flottiljbeteckning, igenkänningsnummer och registreringsnummer. Det står även att beteckningarnas utseende, storlek och placering samt uppgift om gällande färger framgår av gällande märkningsritning för respektive typ av luftfartyg. Efter det kommer en beskrivning över placering och utseende samt vilka nummer som får användas för de olika beteckningarna.

JAS 39A Per Björkqvist / Flygvapenmuseum Attribution (CC BY)

Märkningsritningar finns också i arkivet. Ett exempel är märkningsritningar för JAS 39A Gripen. Det finns ritningar som visar var nationalitetsmärken, varningstrianglar och text ska sitta med mått för rätt placering på flygplanet. Färgerna som används är pansargrå, grafitgrå, duvgrå och en mellangrå. För den mellangrå finns en beskrivning för hur den ska blandas och att minsta mängd att blanda är 200 gram. I samma volym finns även ritningar som visar vilka märkningar som krävs för flygning.

Utdrag ur Underhållshandbok F, FPL 39, sid. 13/14, 2001. Kontroll av målning och märkning Saab AB
Utdrag ur Underhållshandbok F, FPL 39, sid. 36, 2001. Kontroll av målning och märkning Saab AB
En flygförare kliver i/ur flygplan J 29 tillhörande F 3 Malmen. En flygtekniker står på flygplanets vinge. Okänd fotograf / Flygvapenmuseum Public domain mark (CC pdm)

För flygplan J 29 (Saab 29 Tunnan) finns en stor märkningsritning från 1953 som visar märkning på alla sidor av flygplanet. Där kan man se att färgerna svart, röd, gul, blå och vit användes. Gul och blå till nationalitetsbeteckning, vit till rödakorsmärke, röd till rödakorsmärke och viss text, streck och hjul. Den svarta användes till text, pilar, streck med mera. Man kan även se flygvapnets beteckning för färgerna och då kan man titta på kulörkartan för att se hur färgen såg ut.

Märkningsritning flygplan 29 Saab AB
Kungliga flygförvaltningens Kulörkarta, ur Norm MF 05, Utgåva A Kungliga flygförvaltningen

Kulörkarta finns också i arkivet. Den visar de kulörer som är fastställda för användning på flygvapnets materiel. Färgkartan ska användas som ledning vid val av lämplig kulör och kulörerna förekommer i olika glanser, vilka är blank (B), halvblank (H) och matt (M). Färgerna anges med kulörnamn, standardiserande myndighet, kulörnummer och glans i nämnd ordning.

Om vi går tillbaka till märknings-ritningen för J 29 ser vi att kulör-beteckningen inte angivits på korrekt sätt då uppgift om standardiserande myndighet saknas. Det går ändå att förstå vilken färg som använts och hitta den i kulörkartan.

Detalj av märkningsritning flygplan 29 Saab AB

Lästips

Fortsatt läsning om målning och märkning finns i:

  • Forslund, M. Swedish Bomber Colours 1924-1958, (2020).

  • Forslund, M. och Vallet, T. Swedish Fighter Colours 1925-1954, (2012).

  • Hellström, L. och Fredin, L. Kronmärkt. Målning och märkning av svenska militärflygplan under 1900-talet. (2000).

Källor:

  • Arkivsamling med tekniskt material om flygplan, Flygvapenmuseums arkiv

  • Personarkiv Leif Fredin, Flygvapenmuseums arkiv

  • Flygvapenorder A nr 11, 1964, Flygstabens arkiv (kopia i Flygvapenmuseums arkiv)

Textförfattare: Jannika Hammarbrink

publ. 2023-11-09

Order this image

Share to