main article image

Armémuseums trofésamling

Fanor, kanoner och musikinstrument, erövrade som troféer på slagfält. Det är Armémuseums trofésamling – en av de största i världen.

I trofésamlingen finns cirka 4000 föremål. De flesta av dem är olika typer av fälttecken – det vill säga fanor, standar och vimplar. Men här finns också örlogsflaggor, musikinstrument och fästningsnycklar. Merparten av troféerna är ryska, danska och polska. De äldsta föremålen är från 1600-talets början och togs på slagfälten under bland annat 30-åriga kriget.

Trofésamlingens historia

Efter Gustav II Adolfs segrar i 30-åriga kriget, kom Axel Oxenstierna på idén att de erövrade troféerna från slagfälten skulle samlas in och visas på ett ställe. Länge hängde de i Riddarholmskyrkan för att visas upp för allmänheten. På 1960-talet blev trofésamlingen en del av Armémuseum.

Detaljer från fanor tagna i slaget vid Narva 1700

Eldrör utanför Armémuseum

Redan under 1500-talet började erövrade troféer skickas till Stockholm för att visas upp i en parad på stadens gator. Under 1800-talet visades fanorna och musikinstrumenten i Riddarholmskyrkan. På 1900-talet konserverades många fanor och började ställas ut på Armémuseum och på Nordiska Museet. De sista fanorna togs ned från Riddarholmskyrkan på 1970-talet och finns idag bevarade i Armémuseums samlingar.

Troféavbildningar

Redan på 1600-talet beslutades att de erövrade troféerna skulle avbildas för att bevara minnet av dessa segertecken för eftervärlden. Mellan åren 1677-1709 avbildades tusentals fanor och standar av konstnären Olof Hoffman. Arbetet fortsatte två hundra år senare då ett flertal konstnärer fortsatte att avbilda de fanor som tillkommit efter Olof Hoffmans död eller som ansågs ha blivit felaktigt avbildade. Avbildningarna är inbundna i 30 volymer och finns bevarade i Armémuseums arkiv.

Troféavbildningar i gouache av Olof Hoffman

Även de erövrade artilleritroféerna avbildades redan under 1700-talets början av syskonen Anna Maria och Philip Jakob Thelott. Avbildningarna förvarades ursprungligen hos Krigskollegium där de år 1746 bands in i tre volymer som idag ingår i Armémuseums arkiv.

Troféavbildningar av syskonen Thelott

Order this image

Share to