Gruvedrift på Løkken Verk

Bergmannens kulturlandskap

Lokalsamfunnet Løkken Verk er bygd opp rundt over 300 år med gruvedrift. Malmen i Løkkenfeltet ble funnet på slutten av 1640- tallet og gruvedrifta startet 1654. Senere viste det seg at dette var en av verdens største forekomster av kobberholdig svovelkis. I de første 250 årene var kobber hovedproduktet, deretter kom en periode hvor man tok ut både kobber og svovel. De siste driftsårene var kobber, sink og sølv salgsproduktene fra gruvene på Løkken Verk.

Det var først på 1900-tallet at gruvedrift i industriell målestokk tok til for fullt. Arkitekten Christian Thams startet Orkla Grube-Aktiebolag, og satte i gang en av de største industriutbyggingene i Norge på den tiden. Produksjonslokaler, kraftverk, kontorer, forretninger og boliger måtte til i et moderne industrisamfunn, ja til og med egen jernbane sørget Thams for å bygge. Etter kort tid ga imidlertid Thams seg og reiste til utlandet, men det han satte i gang vokste til å bli en av landets mest solide bedrifter, og er forløperen til dagens Orkla-konsern. Gruva ble nedlagt 10. juli 1987, etter 333 år med drift. Orkla Industrimuseum ivaretar Bergmannens historie og formidler industri- og arbeiderhistorien på en informativ og spennende måte i Gammelgruva, Thamshavnbanen og Informasjonssenteret med utstillinger om jernbane- og bergverkshistorien.

Gammelgruva

blir brukt som omvisningsgruve og er en av hovedattraksjonene til Orkla Industrimuseum. Gammelgruva er blitt kalt «Arbeidets og Slitets katedral». Et mer ærbødig navn på de gamle bergmenns arbeidsplass fra midten av 1600- tallet og noen hundre år framover er vanskelig å finne. Her hadde bergmannen en daglig kamp med den harde malmen for å holde liv i seg og familien. Malmen ble tatt ut ved såkalt fyrsetting. Store bål ble fyrt opp mot bergveggen slik at berget sprakk. Da bålet sloknet og røyken var luftet ut, gikk bergmannen løs med hakke og brøt løs steiner der berget hadde sprukket. Deretter ble malmen båret opp og ut, mens ny ved ble båret inn og ned. Sakte men sikkert ble gruva større.

Det største rommet du som turist kommer inn i heter Fagerlisalen. Som konsertsal er Fagerlisalen helt unik, med en sjelden fin akustikk. En rekke kjente artister fra inn- og utland har holdt konserter her. Fagerlisalen har også vært arena for teateroppsettinger. I Fagerlisalen kan vi i samarbeid med SANS Bergmannskroa servere mat og drikke for grupper. Enkelte omvisninger i Gammelgruva foregår med hodelykt i ei mørklagt gruve. Da får man oppleve gruva på en helt annen måte enn ellers. Lyktesafari i gruva kombineres ofte med fyrsetning i Steinparken.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to