Text på bildens baksida, skrivet med blyertspenna: d 8 Oct 1916
Text på bildens baksida, skrivet med blyertspenna: d 8 Oct 1916 Okänd

Tändsticksfabriken i Uddevalla

1874 grundade Adolf P Zachau Uddevallas tändsticksfabrik. Där tillverkades tändstickor i över sex decennier och fabriken kom att bli en av de största arbetsplatserna i staden. Tändsticksaskar med Uddevallas namn på exporterades till många länder fram till att verksamheten lades ner på 1930-talet som en konsekvens av Kreugerkraschen. Idag finns inte byggnaderna där fabriken och magasinen låg men då verksamheten dokumenterats med både foto och film kan vi ändå få en uppfattning om hur vardagen såg ut i fabriken.

Tändsticksask Uddevalla Tändsticksfabrik AB

Tändsticksfabriken i Uddevalla var en av flera industrier i Sverige som under 1800-talets slut och 1900-talets början tillverkade och exporterade säkerhetständstickor. Säkerhetständstickan är en svensk uppfinning och kom att bli landets viktigaste exportprodukt under flera decennier. Säkerhetständstickan hade två stora fördelar gentemot tidigare typer av tändstickor. De kunde inte självantända och de kemikalier som användes var inte farliga att hantera. Tidigare hade många av de som jobbat i tändsticksfabrikerna blivit mycket sjuka av de ämnen som användes.

Uddevalla Tändsticksfabrik låg på Kungsgatan, i kvarteret Hernhut, och byggnaden kallades fortfarande många år efter nedläggningen för Stickan. Asptimmer fraktades från Ryssland med båt som lastades av i Uddevalla hamn. Stockarna blev stickor som behandlades med paraffin och svavel. Även de små askarna tillverkades i fabriken. Tändstickorna exporterades till bland annat Burma och Indonesien. Olika varumärken salufördes på olika exportmarknader, på den svenska marknaden såldes bland annat märket "Svalan".

UMFA53053:0001 Hansson, Alfred

Fabriken i Uddevalla expanderade snabbt och som mest arbetade över 800 personer bara på fabriksgolvet, det motsvarade då fem procent av stadens befolkning. Utifrån de fotografier av personalen som finns kvar idag går det att se att det arbetade både kvinnor och män i fabriken. Antalet kvinnor i fabriken ökade med tiden och de sista åren innan nedläggningen var merparten av de anställda kvinnor. I personalen syns även mycket unga personer. Troligen anställdes många redan i 13-års åldern då de flesta ungdomar gick ut i arbetslivet direkt efter att de avslutat folkskolan.

Personal Uddevalla Tändsticksfabrik Okänd

Fabriken hade också ett kontor med flera anställda, däribland en sjuksköterska som personalen kunde gå till. Personalen hade också fria läkarbesök som löneförmån. I lokaltidningarna från tiden går det att läsa om många olyckor som inträffade på den här arbetsplatsen. Tändstickorna behandlades med paraffin som värmdes upp för att tränga in i träet. Hanteringen av det flytande paraffinet orsakade både bränder och personskador. Under de sista åren som fabriken var verksam började konsekvenserna av Kreugerkraschen leda till att allt fler personer avskedades och i juni 1938 kom beskedet att fabriken skulle läggas ned. I oktober samma år upphörde verksamheten.

Från stock till sticka Svenska Tändsticksaktiebolaget

Under 1938 spelades en film in i Tändsticksfabriken i Uddevalla. Under sju minuter får vi via denna inblick i arbetet vid fabriken. Alla moment från lossningen av stockar till lastningen av packlårar fyllda med tändstickor. Filmen har inget ljud men de tunga maskinernas arbete ser ut att ha fört mycket oväsen och de rykande karen med paraffin vittnar om vilka temperaturskillnader som måste ha rått mellan fabrikens olika delar. Personerna i filmen tittar ibland in i kameran, några ser ut att kommentera att de är filmade. Vad syftet med filmen var är inte känt idag, men tack vare denna dokumentation från verksamhetens sista månader kan vi idag följa processen från stock till sticka.

Här kan du se fotografier, tändsticksaskar och annat med koppling till Uddevalla Tändsticksfabrik

Share to