Faneinnflytting fra Halden til Trollull fellesmagasin

Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene

I løpet av mars og april 2016 har alle fanene som tilhører Halden historiske Samlinger blitt flyttet til Trollull fellesmagasin. Fanesamlingen omfatter 103 faner fra lag og foreninger, blant annet sangforeninger, skoler, avholdslag, bedrifter, håndverksforeninger samt noen militære faner.

Detalj av fane fra Halden frivillige skytterlag – antagelig fra 1800-tallet. Fanen ble konservert på Kunstindustrimuseet i Oslo i 1978. Den originale faneduken er sydd inn mellom to lag crepeline. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Fanene har de siste årene blitt registrert i Primus (museenes gjenstandsdatabase) og fotografert av konservator og samlingsansvarlig ved Halden historiske Samlinger, Lillian Nyborg. Ved inntak på Trollull har fanene blitt varmebehandlet for å forhindre at eventuelle skadedyr følger med på lasset. Deretter har fanene blitt tilstandsvurdert og pakket for magasinering.

Enkelte av fanene er i dårlig forfatning med sprø silke og maling som sprekker/drysser. Disse har blitt lagt flatt i spesialskuffer på tekstilmagasinet. De fanene som er i relativt god stand har blitt pakket omsorgsfullt i syrenøytrale esker. Enkelte har også blitt rullet på store papprør. Tre av de eldste fanene ble på 1970-tallet konservert på Kunstindustrimuseet. Den skjøre og sprø faneduken har da blitt sydd inn mellom to lag med crepeline. Crepeline er et tynt, nesten gjennomsiktig silkestoff som er mye brukt i tekstilkonservering. Stoffet farges inn til riktig nyanse, slik at det ligner mest mulig på det originale fanestoffet. Det nøyaktige og fine konserveringsarbeidet har gjort at fanene i dag fremstår i nokså god stand. For en av dem har imidlertid også crepelinen begynt å gå i oppløsning. Hvorfor dette skjer, har vi ingen svar på foreløpig. Da denne fanen er festet til bærestangen, får den ikke plass i skuffen. Den har derfor fått spesialplassering oppå en av kompaktreolene hvor det er plass til både stang og fane.

De eldste og skjøreste fanene var verken registrert eller fotografert. Ved ankomst på Trollull ble de forsiktig pakket ut og lagt til fotografering på spesiallagede «bårer». Fotograferingen skjedde i det ene kjellermagasinet hvor det er høyt nok under taket til at Trollulls fotograf, Øyvind Andersen, får plass til fotoutstyret (og seg selv) oppå et stillas. Etter fotografering ble fanene registrert i Primus og lagt i tekstilmagasinet. Det føles godt å vite at fanene nå har fått den beste oppbevaringen Østfoldmuseene kan tilby.

Fotograf Øyvind Andersen setter opp fotoutstyret for fanefotografering. Fanen fra Fredrikshalds Borgerkorps ligger klar til fotografering under. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Arbeidet med tilstandsvurderingen og pakkingen av de 103 fanene har krevd nøyaktighet og våkne blikk fra både samlingsansvarlig og magasinforvalter. I tillegg har de skjøreste fanene krevd bistand fra teknisk konservator, Monica Mey Ehly Løvald. Til sammen har innflyttingen av fanene tatt 15 fulle arbeidsdager. Da gjenstår fortsatt noe etterarbeid med fotoene, samt å få alle eskene med faner på plass i magasin og få registrert plasseringen i Primus ved hjelp av strekkodesystemet vårt. Til neste år vil også fanetilbehøret; stenger, bandolær, spyd og possementer (snorer) flyttes inn.

Under kan du se bilder fra arbeidet med fanene. Klikk på det første bildet for å få det i større versjon, og manøvrer mellom bildene ved hjelp av pilene/knappene som kommer til syne i venstre/høyre side av bildet.

Konservator Lillian Nyborg vurderer fanens tilstand. Det innebærer også å notere alle flekker, rifter, folder osv på fanen. Når vi om noen år tar den fram igjen kan vi med en gang vite om det har skjedd endringer mens den har ligget på magasin. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.
Teknisk konservator Monica Løvald og konservator Lillian Nyborg plukker løse silkebiter fra Fredrikshalds sangforening. Bitene tas vare på med tanke på eventuell konservering av fanen senere. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.
Faner som er i god stand og som er festet på stang rulles på papprør – her rulles fanen fra Fredrikshalds Borgerkorps – antagelig fra slutten av 1800-tallet. Rørene henges i egne skuffer på magasinet. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.
Konservator Lillian Nyborg glatter på en av de skjøre fanene fra Fredrikshalds sangforening. Den har fått plass i skuff på tekstilmagasinet på Trollull. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Her er noen flere faner fra Halden:

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to