main article image

Den skånska gripen

Griphuvudet går tillbaka till Malmö stadsvapen som fastställdes av unionskungen Erik av Pommern den 23 april 1437. Vapenbilden kom sedan att användas av både Malmöhus län och Kristianstads län när dessa bildades 1719. Dessa båda län är sedan 1997 förenade i Skåne län.

Fana för skånska dragonregementet. Troligen från början av 1700-talet.
Fana m/1675 för skånska dragonregementet
Schabrak av modell 1778 för Södra skånska kavalleriregementet.
Pistolkappa m/1778 för Södra skånska kavalleriregementet
Kompanistandar för Södra skånska kavalleriregementet målat 1710 av Johan Wijkman. Enligt 1686 års förordning prytt med "Ett rödt Örnehufwud med halssen, krönt med en furstlig Crona"
Vackra silkestofsar i den tillhörande kordongen
Detalj av målningen på chiffersidan av standaret.
Kompanistandar för Skånska dragonregementet broderat 1807-8 av Inga Christina Meck. Sidan med örnen användes fram till 1860 då nya standar tillverkades. Chiffersidan byttes varje gång en ny kung tillträdde.

När de bägge skånska infanteriregementena sattes upp 1811 föll det sig naturligt att man använde länens heraldik där griphuvudena skilde sig i utformningen. Kronan på Norra skånska regementet var sålunda prydd med en fjäderbuske vilken inte återfinns i någon av de övriga förbandens vapen.

Dragonfana för Norra Skånska dragonregementet. Vapnet ritat av Bengt-Olof Kälde. Fanan broderad av Maj-Britt Salander. Fanan utdelades 1994.
Modell i rödlera av förbandstecken m/1960 för Norra Skånska infanteriregementet I6. Formgivet av Sigurd Persson.
Kungliga Norra Skånska infanteriregementets förtjänst- och minnesmedalj i brons.
Kartusch för manskap vid Skånska dragonregementet 1825-1849.

Den heraldiska skånska griphuvudet finns idag i Södra skånska regementets vapen (P 7) men har tidigare även används vid de nu indragna Norra skånska regementet (P 6), Skånska dragonregementet (P 2), Skånska luftvärnsregementet (Lv 4) och Skånska trängregementet (T 4). Även Skånska flygflottiljen (F 10) hade gripen i sitt vapen.

Fana m/1877 för Södra skånska infanteriregementets andra bataljon. Målad vapenbild.
Fana för Norra skånska regementet tillverkad 1970 hos Licium.
Standar för Skånska husarregementet. Broderat med segernamn.
Fana för Skånska flygflottiljen. Utdelad 1944. Vapnet ritat av Brita Grep. Fanan broderad hos Libraria.

Order this image

Share to