Anne Evenstad

Byste av Anne Evenstad på Evenstad, Høgskolen Innlandet. Halberg, Maren Kværness

Historien om Anne Evenstad er historien om husmannsjenta som kom til en av Østerdalens største gårder og som huskes som en bygdehøvdig og for sin velgjørenhet.

Unge år

Anne Evenstad var født på husmannsplassen Kjølhamar under garden Atnosen i Stor-Elvdal i 1830. Som ganske ung kom hun til garden Evenstad, lenger sør i Stor-Elvdalen, for å tjene. Dette var en av Østerdalens største eiendommer. Brukerene på Evenstad hadde het Ole Olsen i generasjoner. Nå var det den tredje Ole Olsen som var bruker på garden. Han var, som sin far og farfar, også lensmann i bygda. Faren var Eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstad. Farfaren hadde gjort seg bemerket bl.a. med sin avhandling om myrmalmblestring. Da kona til Ole (3), Ragnhild, døde i 1848 ble Anne husholder på den store garden. Eiendommen hadde seks husmannsplasser og i alt var det 36 mennesker som bodde på garden og på husmannsplassene.

Kort lykke

Anne Evenstad med sønnen Ole Wischmann, Carl Christian

Lensmann Evenstad hadde to sønner: Ole og Tollef. Ole og Anne Kjølhammer ble forlovet og de planla bryllup. Ole tok en tur til Kristiania før bryllupet. På hjemveien fikk han høre at broren Tollef var alvorlig syk. Han døde før Ole rakk hjem. Bare noen dager senere døde også Ole og de to brødrene ble begravet samme dag. Faren døde også kort tid etter. Han hadde da testamentert halve eiendommen til Anne og andre halvparten det det barnet hun ventet. For Anne ventet barn med sin forlovede og fikk sønnen Ole i 1859. Anne giftet seg igjen med sambygdingen Erik Messelt, men han døde etter bare åtte års ekteskap. Annes andre eksteskap var barnløst.

Sønnen Ole Olsen Evenstad (5)

Fra Københavntur 1872. Ole og Anne Evenstad forran fra venstre i første rekke.

Sønnen Ole fikk en grundig utdanning. Han tok forstutdanning i Tyskland. Etter endt utdanning flyttet han hjem og forlovet seg med sambygdingen Marit Øvergaard. Også hun kom fra en av Østerdalens rikeste garder. Kun 30 år gammel ble han ordfører i Stor-Elvdal. Marit fikk tæring og døde, to år etter ble også han syk og døde i 1891. Anne, som satt igjen alene, arvet også sønnens halvpart i Evenstad-eiendommen.

I Kristiania

Bilde av Briskebyveien i Krisitiania fra 1897. Briskebyveien 2, hvor Anne Evenstad bodde i perioder, er under oppføring nederst i gata. (Vi kan de stillasjen) Tannlege Jensen / Oslo Museum

De siste årene Anne levde, oppholdt hun seg ofte i Kristiania om vinteren. En tid bodde hun i Briskebyveien 2. Hun bodde også mye på Grand Hotel.

Gaver og legater

Johan Sverdrup Krohg, Christian

I 1899 satte hun opp sitt testamente. Her fordelte hun ca. en million kroner. Litt over halvparten skulle gå til arvinger og resten til ulike samfunnsnyttige formål. På gården Evenstad ble det etablert en skogskole som ble åpnet 1912. Hun fikk også reist Evenstad Kapell. En dag fikk leder av Det norske Skogselskap, konsul Axel Heiberg besøk av Anne Evenstad på sitt kontor. Hun ville opprette et legat til minne om sin sønn. Og fra veska si tok hun opp 100 000 kroner og la på bordet til konsulen. Etter sin avdøde sønns ønske, gav hun Christian Krohgs maleri av Johan Sverdrup, som Ole hadde hatt i sitt eie, til Stortinget.

Anne Evenstads begravelse

Anne Evenstads begravelse Arnesen, Leif

I 1908 fikk Anne Evenstad borgerdådsmedaljen i sølv. Hun døde i Kristiania i 1909. Båren ble ført med tog til Østerdalen. På stasjonen møtte en stor, stille sørgeskare og tok imot. Kisten ble båret av hennes husmenn bort på sleden hvor hennes gamle kjørehest sto forspent. 7-800 mennesker møtte ved kirken i Stor-Elvdal og det er sannsynligvis den største begravelsen som har vært i bygda.

Kilder

Bjørn frå landet, (3.2.1931). En roman fra virkeligheten. Østlandets blad.

Nordstoga, O. (1994). Norske lensmannsslekter. Oslo: Leseselskapet.

Norsk forstmannsforening (1954) Norske forstkandidater: 1853-1953 Oslo: Rambæks trykkeri

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to