Axel Klickowström företog en forskningsresa till Surinam 1891-1892. Huvudsakligen zoologiska studier.

Share to