Gustaf Bolinders expedition (forskningresa) till Colombia och Venezuela 1920-1921. Han besökte Goajirahalvö och intilliggande delar av Venezuela.

Share to