Douglas Melin företog 1923 -24 en forskningsresa till Brasilien och utgav också flera reseskildringar.

Share to