Georg Carl Amdrup ledde 1898-1900 Carlsbergfondens expedition till Östgrönland i syfte att kartlägga och undersöka den då helt outforskade kuststräckan mellan omkring 66° nordlig bredd och Scoresbysund (omkring 70° nordlig bredd).

Share to