Efter återkomsten till Stockholm började Sven Hedin vid Stockholms högskola med geologi och geografi som huvudämnen och tog i december 1888 fil. kand-examen.

Share to