Innan Cook företog sin tredje expedition blev han befordrad från kommendörkapten till kommendör. I juli 1776 avseglade Cook med skeppen Resolution och Discovery.

Share to