Carl Humboltz expedition till norra Mexiko på 1890-talet. Med på expeditionen var Carl V. Hartman.

Share to