Eric Mjöbergs andra expedition till Australien 1912-1913. Denna gic ktill Queensland, New South Wales och Victoria och denna gång var Eric Mjöberg själv. Insamlandet var mer koncentrerat till insekter.

Share to