A. G. Nathorst ledde denna expedition med Antarctica. Avgick från Göteborg. En uppgift var att ta reda på vad som hänt med Andrées expedition med luftballong. Med var bl. a. Axel Hamberg och Johan Gunnar Andersson. Oscar Dickson finansierade. Man klev i land på Vitön men fann inga spår av Andréexpeditionen som kom dit ett år tidigare 1897.

Share to