Prof. O. Olufsens Sahara-expedition 1922-1923. I samband med expeditionens hemkomst anordnades en utställning i Köpenhamn.

Share to