Under denna expedition gjorde Ture J:son Arne utgrävningar i bland annat Shah Tepé. Föremål finns på Medelhavsmuseet, skelett och ben på Historiska museet.

Share to