Johan Gunnar Andersson gjorde en resa till Kina 1936-1938. Ett av syftena var att se hur det bilaterala avtalet angående de återsända föremålen från hans utgrävningar förvaltadesi Peking och i Nanjing. I Nanjing hade en utställning med föremålen installerats vilken han besökte. Han gjorde även en hel del inköp av föremål till de östasiatiska samlingarna under denna resa.

Share to