Under perioden juni 1936 till juli 1937 reste Gustaf Bolinder tillsammans med sin fru i gränsområdet mellan Colombia och Venezuela.

Share to