• Jämjö kyrka är en kyrkobyggnad i Jämjö i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Jämjö församling. Den började uppföras 1820 och ersatte en tidigare, medeltida stenkyrka på samma plats. Murarna är uppförda i tuktad gråsten i förband samt spritputsade. Gesimser, gavelrösten, och omfattningar är av tegel och slätputsade. Långhuset täcks av tegeltak och tornet av galvaniserad plåt. Ovanför entréporten i öst finns en porfyrskiva med inskriptionen:
"I CARL XIV IOHANS VI REGERINGS ÅR  BYGDES OSCARS KYRKA AF IEMJÖ FÖRSAMLING"
    (Public Domain-märke (PDM))

Jämjö Kyrka (Kyrka)

Jämjö kyrka är en kyrkobyggnad i Jämjö i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Jämjö församling. Den började uppföras 1820 och ersatte en tidigare, medeltida stenkyrka på samma plats. Murarna är uppförda i tuktad gråsten i förband samt spritputsade. Gesimser, gavelrösten, och omfattningar är av tegel och slätputsade. Långhuset täcks av tegeltak och tornet av galvaniserad plåt. Ovanför entréporten i öst finns en porfyrskiva med inskriptionen:
"I CARL XIV IOHANS VI REGERINGS ÅR BYGDES OSCARS KYRKA AF IEMJÖ FÖRSAMLING"

Share to