• Byggnad i två våningar uppförd som posthus. Byggnaden har sockel av granit och fasader av gult tegel. Under takfoten löper ett band med tegelstenar ställda i lodrät riktning. Fönstren består till störst del av kvadratiska, vita enluftsfönster men även ett par tvåluftsfönster förekommer. Bottenvåningens fönster har på framsidan avskurna hörn och enkla omfattningar bortsett från ett fönster vars omfattning utformats som ett frimärke. Entrén dekoreras av ett konstverk i relief föreställande Noaks ark. Taket täcks av röda tegelpannor.
    (Public Domain-märke (PDM))

Gamla posthuset

Byggnad i två våningar uppförd som posthus. Byggnaden har sockel av granit och fasader av gult tegel. Under takfoten löper ett band med tegelstenar ställda i lodrät riktning. Fönstren består till störst del av kvadratiska, vita enluftsfönster men även ett par tvåluftsfönster förekommer. Bottenvåningens fönster har på framsidan avskurna hörn och enkla omfattningar bortsett från ett fönster vars omfattning utformats som ett frimärke. Entrén dekoreras av ett konstverk i relief föreställande Noaks ark. Taket täcks av röda tegelpannor.

Share to