• Magasinsbyggnad i tre våningar. Sockeln är putsad och målad i en grå kulör. Fasaderna är putsade och målade i en orange kulör och delas upp av gråa lisener. Mellan taket och fasaden finns en gråmålad och profilerad takfotsgesims. Entrén utgörs av en grönmålad pardörr med tre profilerade fyllningar per dörrblad. Över entrén finns ett överljus med fyra rutor. Byggnaden har jämn fönstersättning i fem fönsteraxlar med grönmålade träfönster bestående av två lufter spröjsade i tre rutor vardera. Ovan entré och fönster finns teglade partier. Taket är utformat som ett sadeltak och täcks av svartmålad plåt.
    (Public Domain-märke (PDM))

Hollströmska magasinet

Magasinsbyggnad i tre våningar. Sockeln är putsad och målad i en grå kulör. Fasaderna är putsade och målade i en orange kulör och delas upp av gråa lisener. Mellan taket och fasaden finns en gråmålad och profilerad takfotsgesims. Entrén utgörs av en grönmålad pardörr med tre profilerade fyllningar per dörrblad. Över entrén finns ett överljus med fyra rutor. Byggnaden har jämn fönstersättning i fem fönsteraxlar med grönmålade träfönster bestående av två lufter spröjsade i tre rutor vardera. Ovan entré och fönster finns teglade partier. Taket är utformat som ett sadeltak och täcks av svartmålad plåt.

Share to