• Hotellbyggnad i nyrenässansstil med ursprunglig planlösning som ett H. Byggnaden har en putsad fasad med kraftigt rusticerad bottenvåning. Fasaden är rikt dekorerad med flera olika gesimser och listverk, festonger, kolonner- och halvkolonner med doriska och kompsita kapitäl, maskaroner och statyer. Fasaden åt norr och söder har utformats med mittrisaliter men fasaderna delas även upp av gördelgesimser mellan våningsplanen. Mellan taket och fasaden finns en kraftig takfotsgesims med bl.a. tandsnitt. Byggnaden har flera olika typer av fönster och både raka och rundbågiga avslut förekommer. Fönstren smyckas av profilerade omfattningar eller frontoner alternativt kornischer. Taket täcks av plåt.
    (Public Domain-märke (PDM))

Karlskrona stadshotell

Hotellbyggnad i nyrenässansstil med ursprunglig planlösning som ett H. Byggnaden har en putsad fasad med kraftigt rusticerad bottenvåning. Fasaden är rikt dekorerad med flera olika gesimser och listverk, festonger, kolonner- och halvkolonner med doriska och kompsita kapitäl, maskaroner och statyer. Fasaden åt norr och söder har utformats med mittrisaliter men fasaderna delas även upp av gördelgesimser mellan våningsplanen. Mellan taket och fasaden finns en kraftig takfotsgesims med bl.a. tandsnitt. Byggnaden har flera olika typer av fönster och både raka och rundbågiga avslut förekommer. Fönstren smyckas av profilerade omfattningar eller frontoner alternativt kornischer. Taket täcks av plåt.

Share to