• Militärhem i fyra våningar. Sockel av granit. Fasaderna utgörs av murat rött tegel. Byggnaden har jämn fönstersättning med vita tvåluftsfönster. Bottenvåningen upptas till stor del av skyltfönster. Taket är valmat och täcks av ärgad kopparplåt.
    (Public Domain-märke (PDM))

Militärhemmet

Militärhem i fyra våningar. Sockel av granit. Fasaderna utgörs av murat rött tegel. Byggnaden har jämn fönstersättning med vita tvåluftsfönster. Bottenvåningen upptas till stor del av skyltfönster. Taket är valmat och täcks av ärgad kopparplåt.

Share to