• Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250.
    (Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (CC BY-NC-ND))

Ogna kyrkje (Kirke)

Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250.

Share to