Rørosbanen omfattet opprinnelig strekningen Hamar-Røros-Trondheim. Banen omfatter i dag Hamar-Røros-Støren. Rørosbanen bestod opprinnelig av flere regnskapsmessig atskilte banedeler. Eldst er Hamar–Grundsetbanen fra 1862 og Trondheim–Størenbanen fra 1864. Disse gikk i sin barndom under navnet Hamarbanen og Trond­hjems­banen. I 1877 var Rørosbanen ferdig og skinnene sammenhengende fra Hamar til Trondheim. Banen ble høytidelig åpnet av kong Oscar II 13.10.1877. Rørosbanen ble bindeleddet mellom det sørlige og nordlige Norge. Frem til 1880 var det nødvendig å bruke dampbåt mellom Eidsvoll og Hamar. Fra åpningen av Hedemarksbanen i 1880 ble jernbanen sammenhengende fra hovedstaden til Trondheim, men med sporbrudd mellom normal- og smalspor på Hamar.

Fra 1880 til 1883 ble hele strekningen fra Eidsvoll til Hamar, videre over Røros til Trondheim og til riksgrensen ved Storlien drevet under navnet «Nordbanerne».

I forbindelse med anlegget av Meråker­banen ble det besluttet å bygge en ny, felles jernbanestasjon på Brattøra i Trondheim, der hvor stasjonen ligger i dag. Størenbanens gamle stasjon på Kalvskinnet ble nedlagt i 1884 da banen ble omlagt fra Selsbakk og frem til den nye fellesstasjonen.

Strekningen Trondheim–Støren inngår fra 1921 i Dovrebanen og er nærmere behandlet under denne.

Banen er fjernstyrt på strekningen Hamar-Røros.

2105 objects

Dagtoget fra Oslo Ø til Trondheim, tog 301, med motorvognsett type 88 like syd for Røros stasjon

Diesellokomotiv Di 3 641 med dagtoget fra Oslo til Trondheim like syd for Koppang stasjon

Hjellum stasjon med persontog 384 til Hamar ved plattformen, motorvogn BM 86 59 går fremst i toget

Elektrisk lokomotiv El 13 2130 utenfor lokomotivstallen på Hamar stasjon

Damplokomotiv type 26c nr. 436 utenfor lokomotivstallen på Hamar stasjon

Elektrisk lokomotiv El 10 nr. 2518 i skiftetjeneste på Hamar stasjon

Svenska Järnvägsklubbens veterantog på Hamar stasjon

Damplokomotiv type 26c nr. 411 med Svenska Järnvägsklubbens veterantog på Hamar stasjon

Diesellokomotiv Di 3 608 med godstog på Elverum stasjon

Damplokomotiv type 26c nr. 411 (t.v.), 26a nr. 217 og 26c nr. 436 utenfor lokomotivstallen på Hamar stasjon

Deltakere på Svenska Järnvägsklubbens veterantogtur utenfor lokomotivstallen på Hamar stasjon

Damplokomotiv type 30a nr. 271 og diesellokomotiv Di 3 nr 602 utenfor lokomotivstallen på Hamar stasjon

Elektrisk motorvogn Bmeo 68A 06 på Hamar stasjon

Diesellokomotiv Di 3 619 ankommer Røros stasjon med godstog

Kongevognen litra A1K nr. 24001 i tog på Hamar stasjon

Damplokomotiv type 26c nr. 411 med ekstratog for Svenska Järnvägsklubben på Ilseng stasjon

Elektrisk lokomotiv El 10 2518 i skiftetjeneste på Hamar stasjon

Personvogn Bo3b type 1 nr. 81 på Hamar stasjon

Damplokomotiv type 26c nr. 411 med ekstratog for Svenska Järnvägsklubben på Hamar stasjon

Damplokomotiv type 25a nr. 227 på svingskiven utenfor lokomotivstallen på Hamar stasjon

Share to