Strekningen Tronvik-Moi-Egersund var frem til 1944 en del av den smalsporede Flekkefjordbanen. Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer og strekningen ble fra 1944 en del av den normalsporede Sørlandsbanen. Strekningen fikk 3-skinnespor fra desember 1943 og ble fra 1. mai 1944 normalsporet.

Banen fra Tronvik til Sira (5,7 km) med den 3,2 km lange Tronås tunnel er nybygget og ble sammen med resten av strekningen Kristiansand-Sira åpnet for midlertidig drift fra 16. desember 1943.

Banen mellom Sira og Egersund ble elektrifisert i 1950 og fikk fjernstyring i 1966.

199 objects

Elektrisk motorvognsett type 68A/B med ekstratog fra Asker til Stavanger på Sira stasjon

Dieselmotorvogner type BM 89 med persontog fra Flekkefjord på Moi stasjon

Dieselmotorvogner type BM 89 med persontog til Flekkefjord på Moi stasjon

Dieselmotorvogn BM 89 04 utenfor innkjørsignalet på Sira stasjon. Siråa bru i bakgrunnen

Helleland stasjon på Sørlandsbanen

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner, her i nordre ende av Migaren II tunnel

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner, her i nordre ende av Lyngodden tunnel

Ved Skjeggestad militære kryssingsspor i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner på Sørlandsbanen

Beredskapslokomotiver hensatt i Lyngodden tunnel i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner på Sørlandsbanen. Nærmest damplokomotiv type 63a nr. 5856

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Nedlagt trase på Sørlandsbanen i Drangsdalen mellom Moi og Heskestad stasjoner

Parti fra Sørlandsbanen (Flekkefjordbanen) i Drangsdalen i nærheten av Heskestad stasjon

Flekkefjord stasjon sett fra bysiden, trolig kort tid før Flekkefjordbanens åpning 1.11.1904

Flekkefjord stasjon ved Kong Haakon VII's besøk. Mange fremmøtte på stasjonen

Share to