Strekningen Tronvik-Moi-Egersund var frem til 1944 en del av den smalsporede Flekkefjordbanen. Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer og strekningen ble fra 1944 en del av den normalsporede Sørlandsbanen. Strekningen fikk 3-skinnespor fra desember 1943 og ble fra 1. mai 1944 normalsporet.

Banen fra Tronvik til Sira (5,7 km) med den 3,2 km lange Tronås tunnel er nybygget og ble sammen med resten av strekningen Kristiansand-Sira åpnet for midlertidig drift fra 16. desember 1943.

Banen mellom Sira og Egersund ble elektrifisert i 1950 og fikk fjernstyring i 1966.

199 objects

Share to