Teie hovedgård er en gammel patrisiervilla som ligger ved kanalen i Tønsberg. Bygningen er oppført i mur i empirestil. Huset brukes i dag til kulturformål.

Share to